Ilmoitusasiat

7. / 7 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arviointisuunnitelman 2019 valmistelu

Tarkastusvirastossa on otettu käyttöön Viima -ohjelma, jota käytetään vuoden 2019 arviointiaiheiden suunnittelussa. Arviointipäällikkö perehdyttää ohjelman käyttöön.

Aluehallintoviraston selvityspyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa ja selvitystä sosiaali- ja terveystoimialalta kotihoidon tilanteesta. Selvityspyyntö on lähetetty tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä