Kaupunginvaltuuston 29.8.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

46. / 568 §

Kaupunginvaltuuston 29.8.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 29.8.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
7
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
8
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön tekemään päätöksessä tarkoitetun kaupan, mikäli osto-oikeuden haltija päättää käyttää osto-oikeuttaan.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja pelastuslautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, Liikennelaitokselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
11
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja hakijoille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.
 
 
12
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Liikennevirastolle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.
 
 
13
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseolle.
 
 
14-26
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna