Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 311 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu varavaltuutetut.

 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Silja Asko-Seljavaara
 • Jenni Pajunen, tilalle Laura Rissanen
 • Tuula Haatainen, tilalle Thomas Wallgren
 • Petra Malin, tilalle Vesa Korkkula
 • Minja Koskela, tilalle Ajak Majok
 • Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 • Nora Grotenfelt, tilalle Petrus Pennanen
 • Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka
 • Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman
 • Fatim Diarra, tilalle Sanna Vesikansa
 • Ozan Yanar, tilalle Nina Miettinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Atte Harjanne
 • Ville Rydman
 • Sanna-Leena Perunka
 • Laura Rissanen
 • Nina Miettinen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje