Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 9.3.- 15.3.2023 tekemien päätösten seuraaminen

12. / 173 §

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 9.3.- 15.3.2023 tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 9.3.- 15.3.2023 tekemiä päätöksiä:

Kaupunkiympäristön toimiala

Toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 2, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, infrapäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 9.3.2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi