Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

20. / 136 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 27.5.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Kvsto 10.6.2020 § 153, asia/6

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
HEL 2020-004094 T 00 00 02

Kvsto 17.6.2020 § 169, asia/6

Vuoden 2019 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2019
HEL 2019-004956 T 00 03 00

Kvsto 17.6.2020 § 170, asia/7

Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2020-001859 T 02 02 01

Kvsto 17.6.2020 § 173, asia/10

Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma
HEL 2020-004987 T 08 00 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 8.6.2020 § 345, asia/5

V 17.6.2020, Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma
HEL 2020-004987 T 08 00 02

Khs 8.6.2020 § 355, asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 23:
===
liikenneliikelaitos 4.6.2020
===

Khs 15.6.2020 § 361, asia/6

Yhtiön perustaminen Tapanilan Fallkullan alueen pysäköinnin järjestämiseksi
HEL 2020-006885 T 00 00 00

Khs 22.6.2020 § 394, asia/20

Polkupyörien liityntäpysäköinnin siirtäminen ja keskittäminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle
HEL 2019-011687 T 08 00 04

Khs 22.6.2020 § 396, asia/22

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-006928 T 10 06 00

Khs 22.6.2020 § 405, asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 25.
===
liikenneliikelaitos 16.6.2020
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 15.6.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 8.6.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Elja 22.6.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi