Kaupunginvaltuuston 18.1.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

12. / 43 §

Kaupunginvaltuuston 18.1.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 18.1.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

2 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

3 §, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittämisestä

Ei toimenpidettä.

4 §, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä manituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

5 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä manituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

6 §, Kulttuuri -ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä manituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

7 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

8 §, Vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2023 talousarvioon

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

9 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle ja Vantaan kaupungille.

10 §, Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Posti Kiinteistöt Oy:n kanssa sekä yhteistyösopimuksen hyväksyminen liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12565 (Eteläinen Postipuisto)

Kaupunginhallitus oikeuttaa

  • tonttipäällikön tekemään maankäyttösopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä tarvittaessa irtisanomaan tai muutoin päättämään yhteistyösopimuksen
  • sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön allekirjoittamaan luovutuskirjat.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Posti Kiinteistöt Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

11 §, Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja tilat -palvelulle.

12 §, Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

13 §, Pasilan Leankatu 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12782)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

14 §, Jätkäsaaren Kirjon asemakaavan muutos (nro 12750)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

15 §, Kiinteistö Oy Hämeentie 109-111 asemakaavan muutos (nro 12757)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle, Kymp/Talouden tuelle ja Säteilyturvakeskukselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

16 §, Kivinokan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12624)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

17 §, Yliskyläntie 2 asemakaavan muutos (nro 12753)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaupunkiympäristön toimialalle, kaavamuutoksen hakijalle sekä kaavapäätöksestä tiedon pyytäneelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

18 §, Valtuutettu Otso Kivekkään aloite periaatelinjauksesta kadun reunaan rakentamisesta

Ei toimenpidettä.

19 §, Valtuutettu Minna Lindgrenin aloite nuorten kulttuuripassista

Ei toimenpidettä.

20 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna