Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

23. / 23 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Seija Muurisen aloite gerontologisten sairaanhoitajien palkkaamisesta terveysasemille
  • valtuutettu Alviina Alametsän aloite matalan kynnyksen keskusteluavun kokeilusta osana päihdehoitoa
  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite monipuolisista uintimahdollisuuksista Jätkäsaareen
  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite palveluverkko-oppaista Helsinkiin
  • valtuutettu Ajak Majokin alote nuorten ongelmien ja väkivaltaisuuksien eskaloitumisen ennaltaehkäisystä

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2022 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Kirsi Remes

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi