Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

12. / 824 §

Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

3
Ei toimenpidettä.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1,2, 14,15
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
6, 7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
8
Tiedoksi toimialajohtajille, Työterveysliikelaitokselle, Liikenneliikelaitokselle, hallintojohtajille ja kaupunginkanslialle.
 
 
9
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
10
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
11
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunginmuseolle.
 
 
12
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu), Senaatti-kiinteistöille ja tasavallan presidentin kanslialle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunginmuseolle ja pelastuslautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
13
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseolle.
 
 
16-19
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna