Ilmoitusasiat

13. / 86 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Tarkastusjohtaja kertoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen valmistelun periaatteista.

Vuoden 2019 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Arviointipäällikkö kertoo vuoden 2019 arviointien etenemisestä.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä