Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta
  • Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntopolitiikan vaikutusarvioinnista

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi
  • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite yhden luukun periaatteesta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen
  • valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Etelä-Karjalan mallin hyödyntämisestä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa
  • valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Lasten oikeuksien puiston perustamisesta Koskelaan
  • valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite kesäajan palveluista ja virkistysmahdollisuuksista Rajasaareen
  • valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite lauttaliikenteestä Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje