Ilmoitusasiat

2. / 562 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginkanslia

Seuraavat kaupunginvaltuuston 29.8.2018 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2018 § 219 asemakaava-asiassa

Sörnäinen, tontin 252/12 osa ja katualue sekä maanalaiset osat tonteista 252/12, 10281/14, 10282/5 ja katualueet, Hermanni katu-, puisto- ja rautatiealueet, maanalaiset osat tonteista 21001/3, 21005/5, 21015/1 ja 2, 21016/2 ja 3, 21017/4, 5, ja 6, 21018/1, 3 ja 4, 21274/10 ja 11, 21674/3 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12162, Sörnäistentunneli): alue sijaitsee itäisessä kantakaupungissa Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien välisellä alueella, dnro HEL 2011-006261.

Helsingissä 24.10.2018

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2018 § 221 asemakaava-asiassa

Taka-Töölö, tontti 479/5, muodostuu uusi kortteli 14530 (piirustus nro 12491, Töölön sairaala): Töölönkatu 40, Topeliuksenkatu 5, Sibeliuksenkatu 10, dnro HEL 2016-012700.

Helsingissä 24.10.2018

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2018 § 222 asemakaava-asiassa

Oulunkylä, Veräjämäki, puisto-, katu-, suojaviher- ja rautatiealueet, muodostuu uusi kortteli 28044 (piirustus nro 12440, Maaherrantien ympäristö): Alue sijaitsee Veräjämäessä pääradan kaakkoispuolella, dnro HEL 2016-003580.

Helsingissä 24.10.2018

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2018 § 223 asemakaava-asiassa

Suurmetsä, Jakomäki, korttelit 41197, 41199, 41216 ja 41218 sekä tontti 41200/17, katu-, puisto-, leikkipuisto- ja lähivirkistysalueet sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, muodostuu uusi kortteli 41189 (piirustus nro 12495, Jakomäen sydän): Alue sijaitsee Jakomäen keskiosassa Huokotien eteläpuolella, ja sitä rajaavat mm. Huokotie sekä Somerikkotie, Kankaretie, Jakomäenpolku, Kankarepolku, Jakomäenkuja ja Kennäspolku, jotka osin sisältyvät alueeseen, dnro HEL 2014-013971.

Helsingissä 24.10.2018

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 12.9.2018 233 § hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, osa korttelia 22586 ja puistoalue, Pasila, Itä-Pasila, puisto- ja katualueet, Vallila, tontti 22586/3 sekä puisto- ja katualueet, Kumpula, puistoalue (piirustus nro 12490, Mäkelänrinteen urheilukampus): Mäkelänrinne 2, Mäkelänkatu 47, dnro HEL 2016-011663.

Helsingissä 31.10.2018

Helsingin hallinto-oikeus (HAO)

HAO 23.10.2018 18/0635/5, 04143/17/4108, HEL 2017-008297

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 23.10.2018 katusuunnitelmaa koskevasta valituksesta, koskien yleisten töiden lautakunnan päätöstä 28.3.2017 § 113.

Päätös löytyy kohdasta oheismateriaali.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho