Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 131 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Juhana Vartiainen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Maaret Castrén, tilalle Ted Apter
 • Arja Karhuvaara, tilalle Laura Rissanen
 • Seija Muurinen, tilalle Seida Sohrabi
 • Mia Nygård-Peltonen, tilalle Matti Niiranen
 • Sari Sarkomaa, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Nina Suomalainen, tilalle Mukhtar Abib
 • Anni Sinnemäki, tilalle Sanna Vesikansa
 • Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 • Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala
 • Thomas Wallgren, tilalle Fardoos Helal
 • Timo Harakka, tilalle Jenni Hjelt
 • Pentti Arajärvi, tilalle Nita Austero
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 • Tuomas Nevanlinna, tilalle Laura Kolehmainen
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Mikko Paunio

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Nora Grotenfelt
 • Tom Packalén
 • Matias Pajula
 • Atte Kaleva
 • Laura Rissanen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje