Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 97 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

18.4.2018, 19 §
Töölön pallokentän ja pukutilojen hoitopalvelu hankinta

23.4.2018, 20 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Comarca De La Jacetania -järjestön kanssa

23.4.2018, 21 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Canal Communities Regional Youth Service -järjestön kanssa

24.4.2018, 22 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön päivittäminen 1.5.2018 lukien

Hallintojohtaja

19.4.2018, 12 §
Etsivän nuorisotyön tukemiseksi ja toteuttamiseksi vuonna 2018 haettua valtionavustusta koskevan päätöksen muuttaminen

24.4.2018, 13 §
Toimialan hallinnon tietosuojan vastuuhenkilön nimeäminen

25.4.2018, 14 §
Deduplikoivan tallennusjärjestelmän hankinta varmistuskäyttöön

26.4.2018, 15 §
Pikapalautepalvelun hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

26.4.2018, 5 §
Toimialan kulttuuripalvelujen tietosuojan vastuuhenkilöiden nimeäminen

Taidemuseon johtaja

20.4.2018, 29 §
Taidemuseon julkisen taiteen hanke, Baanan graffiti, tilauspäätös

20.4.2018, 30 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Munkkivuoren ala-aste, tilauspäätös

20.4.2018, 31 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Lapinmäen päiväkoti, tilauspäätös

20.4.2018, 32 §
Taidemuseon prosenttirahataidehankinta, Ressun lukio, luonnostilaus

26.4.2018, 33 §
Taideteoslaina taidemuseolta Lahden taidemuseolle

26.4.2018, 34 §
Taideteoslaina, Keravan taidemuseolle

26.4.2018, 35 §
Taideteoslaina, taidemuseolta Kanneltalolle

26.4.2018, 36 §
Taideteoslaina, taidemuseolta Halosenniemeen

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

19.4.2018, 5 §
Avustuksen myöntäminen Maria Baric Company / Voimauttavan taiteen äärellä ry:lle Teatterihanke Myllypuroon

Yleiset kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelupäällikkö

23.4.2018, 2 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuurikeskus Caisa kalusteiden poisto

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

25.4.2018, 13 §
Kivikon hiihtohallissa sijaitsevien tilojen vuokraaminen HTT Ratkaisut Oy:lle

26.4.2018, 14 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle

26.4.2018, 15 §
Toimialan liikuntapalvelujen tietosuojan vastuuhenkilön nimeäminen

Liikuntapaikkapäällikkö

17.4.2018, 23 §
Näyteikkunatilan vuokraaminen Töölön kisahallista Helsingin Lipputehdas Oy:lle

17.4.2018, 24 §
Oy KS-Horses Ltd:n vuokrasopimuksen päättäminen Ruskeasuon liikuntapuiston hevostallin ullakkotilasta

17.4.2018, 25 §
Liikuntapaikkapäällikön päätöksen muuttaminen koskien Sporttiduunit by ZeroBact Finland Oy:n vuokrasopimusta

18.4.2018, 26 §
Väinö Tannerin kentän yhteydessä olevan huoltorakennuksen vuokraaminen Haapaniemen Kenttä Oy:lle

23.4.2018, 27 §
Maa-alueen vuokraus Väinö Tannerin kentän yhteydestä Senaattikiinteistöille

25.4.2018, 28 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpatalli Oy:lle

25.4.2018, 29 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpatalli Oy:lle

25.4.2018, 30 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Björs Horse Sport Ky:lle

25.4.2018, 31 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Keskustalli Oy:lle

26.4.2018, 32 §
Jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeansuon liikuntapuistosta Björs Horse Sport Ky:lle

26.4.2018, 33 §
Jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpatalli Oy:lle

26.4.2018, 34 §
Jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Keskustalli Oy:lle

26.4.2018, 35 §
Hevosten jaloittelualueiden vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle

26.4.2018, 36 §
Salassa pidettävä

Ulkoilupalvelupäällikkö

18.4.2018, 24 §
Laituripaikan vuokraus käyttöoikeudella (Kolera-allas paikka 4) Skiipa Oy:lle

18.4.2018, 25 §
Aluspaikan vuokraaminen Tammasaarenlaiturista Suomen Ympäristökeskukselle (SYKE)

18.4.2018, 26 §
Sijoituslupa Caruna Espoo Oy:lle kaapeleiden sijoittamista varten Espoon Pirttimäen ulkoilualueelle

19.4.2018, 27 §
Vuokrasopimus Reposalmen venekerho ry:n kanssa Ilomäenpolku 4:n kaupungin omistamista rakennuksista

19.4.2018, 28 §
Maa-alueen vuokraus Reposalmen venesatamasta Reposalmen venekerho ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

30.4.2018, 3 §
Toimialan nuorisopalvelujen tietosuojan vastuuhenkilön nimeäminen

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

17.4.2018, 2 §
Työsuhteessa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun nuorisopalvelukokonaisuuden pohjoisessa nuorisotyössä

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

23.4.2018, 27 §
Suomen Muslimiopiskelijoiden verkoston projektiavustushakemus

23.4.2018, 28 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus

23.4.2018, 29 §
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n kuljetusavustushakemus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi