Ilmoitusasiat

7. / 7 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arviointikertomuksen 2020 aikataulu

Arviointipäällikkö esittelee vuoden 2020 arviointikertomuksen laatimisaikataulua.

Arviointisuunnitelman 2021 valmistelu

Arviointipäällikkö kertoo kuluvan vuoden arviointisuunnitelman valmisteluaikataulusta.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä