Ilmoitusasiat

7. / 7 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arviointisuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointikertomuksen 2023 aikataulu

Arviointipäällikkö esittelee asiaa.

Arviointisuunnitelman 2024 valmistelu

Arviointipäällikkö esittelee asiaa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä