Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 216

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

 • Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite kiitoskuukauden järjestämisestä koronapandemian jälkeen

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Veronika Hokasalon ym. aloite tutkimus- ja interventiohankeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä
 • valtuutettu Mirita Saxbertin ym. aloite kuplahallista Laajasaloon
 • valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite kaupunkikulttuurin keitaasta Etelä-Helsinkiin
 • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite uimarannasta Kallioon
 • valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite hidastetöyssyistä aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämiseksi
 • valtuutettu Katju Aron ym. aloite yhteisistä työskentelytiloista kaupunkilaisille
 • valtuutettu Katju Aron ym. aloite kaikille saavutettavista kaupunkikalusteita Helsinkiin
 • valtuutettu Petra Malinin ym. aloite sähköpotkulautailun turvallisuuden ja kaupungin esteettömyyden parantamisesta

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Katju Aron ym. aloite nimikkoniittylajitelmasta
 • valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamisesta
 • valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite kerjäämisen ja luvattoman kaupustelun kieltämisestä kaupungin alueilla
 • valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite Puu-Käpylän pyörävarastoista
 • valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite laittomasti maassa olevien ja hätämajoituksessa olevien palauttamisesta
 • valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite vaikeavammaisten yli 65-vuotiaiden maksusitoumusten korvaamisesta
 • valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. aloite vaihtoehdosta Topeliuksenkadun suunnittelulle raitiotieliikenteelle
 • valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. aloite tunne- ja vuorovaikutusten opetuksesta kouluissa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje