Kaupunginvaltuuston 3.11.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

43. / 838 §

Kaupunginvaltuuston 3.11.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3.11.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

326 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

327 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

328 §, Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2022

Ei toimenpidettä.

329 §, Nuorten aloitteet ajalta tammikuu−kesäkuu 2021

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

330 §, Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

331 §, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

332 §, Tilojen vuokraaminen Metsolan ala-asteen käyttöön

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

333 §, Laajasalon Jollaksen kartanon asemakaavan muuttaminen (nro 12686)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Puolustusvoimille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

334 §, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021

Ei toimenpidettä.

335 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

336 §, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumiseksi Helsingissä

Ei toimenpidettä.

337 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12 - 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna