Kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

2. / 192 §

Kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

51 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

52 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

53 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

54 §, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

55 §, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle sekä Taloushallintoliikelaitokselle.

56 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintoliikelaitokselle.

57 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

58 §, Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolleraportoitavat tavoitteet

Ei toimenpidettä.

59 §, Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

60 §, Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukset Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa sekä tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

61 §, Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

62 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12 - 17 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna