Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 271

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Sote-uudistuksen jälkeenkin
  • valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä luomisesta pyöräteille

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje