Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

10. / 158 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 40 - 42/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja
§ 82 – 94  
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 24 – 28
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 140 – 143       
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 56 – 57  
Liikennöinti, yksikön johtaja
§ 7
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström