Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

7. / 169 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 7.10.2020 § 238 asia/7

SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta
HEL 2020-002462 T 00 00 03

Kvsto 7.10.2020 § 243 asia/12

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista
HEL 2020-005564 T 00 00 03

Kvsto 7.10.2020 § 246 asia/15

Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä
HEL 2019-010631 T 00 00 03

Kvsto 7.10.2020 § 247 asia/16

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta Vuosaareen
HEL 2019-011605 T 00 00 03

Kvsto 7.10.2020 § 261 asia/30

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen
HEL 2020-002464 T 00 00 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 5.10.2020 § 641 asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 40
===
liikenneliikelaitos 30.9.2020
===

Khs 8.10.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Khs 19.10.2020 § 651 asia/6

V 4.11.2020 Laajasalon ratikkakorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12546)
HEL 2017-005378 T 10 03 03

Khs 19.10.2020 § 665 asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 41 ja 42
===
liikenneliikelaitos 15.10.2020
===

Khs 26.10.2020 § 690 asia/25

Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelma
2020–2025 HEL 2020-003674 T 08 00 04

Konsernijaosto (Koja)

Koja 5.10.2020 § 83 asia/3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus
HEL 2020-000544 T 00 01 05

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 19.10.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi