Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 317 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Johanna Sydänmaa ja Juhana Vartiainen sekä varalle valtuutetut Jussi Halla-aho ja Anna Vuorjoki.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Johanna Sydänmaa ja Juhana Vartiainen sekä varalle valtuutetut Jussi Halla-aho ja Anna Vuorjoki.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje