Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

6. / 13 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöstä ajalta 15.1.-8.2.2021:

1 § 15.1.2021
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöstä ajalta 15.1.-8.2.2021:

1 § 15.1.2021
Tarkastusjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä