Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 184 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

13.11.2019, 53 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2020

15.11.2019, 54 §
Helsingissä järjestettävä Emma Gaala -tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus Musiikkituottajat - IFPI Finland ry kanssa

15.11.2019, 55 §
Pilaantuneen maan kunnostamiskustannusten korvaaminen Meilahden liikuntapuiston alueella

Hallintojohtaja

5.11.2019, 24 §
Valtionavustuksen hakeminen Museovirastolta kulttuuripalvelukokonaisuuden HAM Helsingin taidemuseon työhuonevierailu-hankkeelle

12.11.2019, 25 §
Valtionavustuksen hakeminen aluehallintovirastolta nuorisopalvelukokonaisuuden alueellisen ja paikallisen nuorisoalan toiminnan hankkeelle

12.11.2019, 27 §
Valtionavustuksen hakeminen Taiteen edistämiskeskukselta kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden yleisten kulttuuripalveluiden Aili-verkoston kulttuurisen vanhustyön laatuhankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Keskustakirjasto Oodi, keskustakirjaston johtaja

15.11.2019, 4 §
Aukioloajat, Keskustakirjasto Oodi vuonna 2020 ja poikkeukselliset aukioloajat 6.1.2021 saakka

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

3.11.2019, 11 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

3.11.2019, 12 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

Kaupungin taidemuseo

8.11.2019, 68 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kukkaniityn päiväkoti, teostilaus

8.11.2019, 69 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Tahvonlahden ala-asteen koulu, teostilaus (Kati Rapia)

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

14.11.2019, 15 §
Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry:lle myönnetyn kehittämisavustuksen 2019 takaisinperintä

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

30.10.2019, 42 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien rikkoutunutta auton tuulilasia

30.10.2019, 43 §
Salassa pidettävä

5.11.2019, 44 §
Hankerahoituksen hakeminen Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolta liikuntapalvelukokonaisuudelle maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla

Liikuntapalvelupäällikkö

11.11.2019, 23 §
Tapahtuma-avustusten 2019 myöntäminen

12.11.2019, 24 §
Starttiavustusten 2019 jakaminen yhdistyksille

Ulkoilupalvelupäällikkö

5.11.2019, 71 §
Laituri-, pysäköinti- ja säilytysalueen vuokraus Rajasaaresta kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikölle

8.11.2019, 72 §
Munkkiniemen talviuintipaikan vuokraus Munkkiniemen Avantouimarit ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

7.11.2019, 57 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustuspäätöksen 2019 muuttaminen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi