Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

14. / 104 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 19.5.2021 § 128 asia/5

Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Kvsto 19.5.2021 § 157 asia/34

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 10.5.2021 § 352 asia/6

V 19.5.2021, Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Khs 10.5.2021 § 355 asia/9

V 19.5.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Khs 10.5.2021 § 355 asia/13

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteutumisen arviointi
HEL 2021-004974 T 00 01 01

Khs 17.5.2021 § 380 asia/5

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Khs 17.5.2021 § 388 asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 19
===
liikenneliikelaitos 12.5.2021
===

Khs 31.5.2021 § 405 asia/3

V 16.6.2021 Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)
HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Khs 31.5.2021 § 410 asia/8

V 16.6.2021, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020
HEL 2021-003311 T 11 00 01

Khs 31.5.2021 § 413 asia/11

Helsingin seudun yhteistyösopimus
HEL 2021-005773 T 00 01 06

Khs 31.5.2021 § 418 asia/16

Pasilan raitioteiden raiteistomuutosten hankesuunnitelma
HEL 2021-004787 T 08 00 02

Khs 31.5.2021 § 421 asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21
===
liikenneliikelaitos 27.5.2021
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 10.5.2021 § 63 asia/3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus
HEL 2021-004408 T 00 01 05

Koja 24.5.2021

Ei HKL:ää koskevia päätöksiä.

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 17.5.2021

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi