Ilmoitusasiat

2. / 341 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 22.5.2023 § 336

Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032 hyväksyminen

HEL 2022-008233 T 10 03 06

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 15.5.2023 § 19

Alueen varauksen päättäminen ja alueen varaaminen saunahankkeen suunnittelua ja toteutusta varten (Seurasaari)

HEL 2021-010770 T 10 01 01 00

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi