Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 91 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

7.5.2019, 29 §
Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen 16.5.2019

7.5.2019, 30 §
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 54. Valtakunnalliset orkesteripäivät Kotkassa ja Kouvolassa 24. - 25.5.2019

Hallintojohtaja

9.5.2019, 11 §
Avustuksen hakeminen kulttuuripalvelukokonaisuuden yleisten kulttuuripalveluiden Annantalon taiteen ja kulttuurin harrastustunnit -hankkeelle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

13.5.2019, 26 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, taideteos PPT, Kalasatama

14.5.2019, 27 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijaryhmältä

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

23.4.2019, 16 §
Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksessa sijaitsevan kahvilatilan vuokraaminen Botnia-69 ry:lle

29.4.2019, 17 §
Näyteikkunatilan vuokraus Töölön kisahallissa Töölö Gym Oy:lle

8.5.2019, 18 §
Kaartin jääkärirykmentin ja Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden välinen sopimus liikuntapaikkojen käytöstä

8.5.2019, 19 §
Mainospaikkojen vuokraus Sport Family Oy:lle Töölön kisahallista ja Myllypuron Liikuntamyllystä mainostaulujen sijoittamista varten

Liikuntapalvelupäällikkö

6.5.2019, 13 §
Starttiavustusten 2019 jakaminen yhdistyksille

Ulkoilupalvelupäällikkö

9.5.2019, 29 §
Järjestyksenvalvontapalveluiden hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden merelliset palvelut - yksikön hallintaan kuuluville saarille sopimuskaudeksi 2019

9.5.2019, 30 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Taivallahden Venekerholle Taivalsaaresta

15.5.2019, 31 §
Maa-alueen vuokraaminen Vuosaaresta Helsingin Saaristolaivuriyhdistys ry:lle huolto- ja talvitelakointialueeksi

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

7.5.2019, 5 §
Vuokran kohtuullistaminen, Nuoriso- ja kansalaistoiminnantalo Haagan Lämpiö, Espoon romaninuortenyhdistys ry

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

13.5.2019, 31 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus

13.5.2019, 32 §
Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

16.5.2019, 33 §
Helsingin Vihreät Nuoret ry:n kuljetusavustushakemus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi