Kokouksessa jätetyt aloitteet

12. / 242 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite keskusta-alueen elinvoimaisuuden parantamisesta
  • sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivasta työvoimapolitiikasta Helsinkiin

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite veneiden talvisäilytyksen edellytyksistä huolehtimisesta
  • valtuutettu Jenni Hjeltin aloite liityntäpysäköinnin periaatteiden valmistelun aloittamisesta
  • valtuutettu Ted Apterin aloite maahanmuuttajaneuvoston perustamisesta Helsinkiin
  • valtuutettu Laura Korpisen aloite Kaivokadun säilyttämisestä avoinna autoilijoille
  • valtuutettu Juhani Strandénin aloite Hanasaaren hiilivoimalan säilyttämisestä energiantuotannossa
  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite Helsingin ehkäisypalveluiden keskittämisestä Vantaan mallin mukaisesti

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje