Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

1. / 262 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Arja Karhuvaara, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Elina Valtonen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Alviina Alametsä, tilalle Sanna Vesikansa
 • Minna Lindgren, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Maria Ohisalo, tilalle Nina Miettinen
 • Ozan Yanar, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Erkki Tuomiojan, tilalle Thomas Wallgren
 • Petra Malin, tilalle Laura Kolehmainen
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Vesa Korkkula
 • Pia Kopra, tilalle Mikko Paunio
 • Harry Harkimo, tilalle Oona Hagman
 • Pia Pakarinen, tilalle Seida Sohrabi

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Mia Haglund
 • Johanna Nuorteva
 • Tom Packalén

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje