Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

16. / 179 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 14.11.2018 § 374, asia/8

Kaupunginhallitus (Khs)

Herttoniemen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12366)
HEL 2014-004702 T 10 03 03

Khs 29.10.2018 § 664, asia/2

V 7.11.2018, Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikinraitti 2) asemakaavan muuttaminen (nro 12485)
HEL 2016-014143 T 10 03 03

Khs 29.10.2018 § 680, asia/18

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022
HEL 2018-005622 T 08 00 01

Khs 29.10.2018 § 682, asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 43
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 25.10.2018

Khs 5.11.2018 § 685, asia/3

V 14.11.2018, Herttoniemen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12366)
HEL 2014-004702 T 10 03 03

Khs 12.11.2018 § 730, asia/38

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 45
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 8.11.2018

Khs 19.11.2018 § 735, asia/2

V 28.11.2018, Kulosaarentie 42–44:n asemakaavan muuttaminen (nro 12487)
HEL 2016-004915 T 10 03 03

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström