Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 147

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Marcus Rantalan ym. aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite koripallokentästä Vuosaareen

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje