Ilmoitusasiat

2. / 665 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Kuusisaarenpolku 7

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.2.2019 § 96 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, tontti 30076/15 (piirustus nro 12547, Kuusisaarenpolku 7).

HEL 2018-006181

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 21.10.2019 hylännyt valituksen.

Helsingissä 10.12.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho