Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 135 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Johanna Laisaari ja Sampo Terho sekä varalle valtuutetut Jenni Pajunen ja Tuomas Rantanen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksensta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Johanna Laisaari ja Sampo Terho sekä varalle valtuutetut Jenni Pajunen ja Tuomas Rantanen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje