Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

§ 43

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite kiusaamisvilkun kokeilemisesta väkivallan torjumiseksi kouluissa
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite luonnonvaraisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta
 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille
 • valtuutettu Marcus Rantalan ym. aloite kadun nimeämisestä entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan
 • valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille
 • valtuutettu Jenni Pajusen ym. aloite suomalaisten huippuosaajien houkuttelemisesta maailmalta
 • valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite  tekojääkentästä Herttoniemenrannan urheilupuistoon
 • valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi
 • valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite vanhojen kaupungin omistamien arvorakennusten kunnostusrahastosta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Dani Niskasen ym. aloite Tehtaankadun nimen muuttamisesta Boris Nemtsovin kaduksi
 • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje