Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

7. / 48 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 15.2.2021, § 3 asia/3

Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimuksen tulokset ja johtopäätökset
HEL 2021-001090 T 14 00 00

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi