Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

14. / 835 §

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.11.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

282 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

283 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

284 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

Ei toimenpidettä.

285 §, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluille.

286 §, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluille.

287 §, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluille.

288 §, Kansalliskielilautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

289 §, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite varautumisen vahvistamisesta turvallisuusympäristön muuttuessa

290 §, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite ikääntyneiden neuvolatoiminnan perustamisesta seniorikeskuksiin

291 §, Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

292 §, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite hammashoidon parantamisesta

293 §, Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite äänestyspaikkojen ja- aktiivisuuden lisäämisestä

294 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Helsingin sisäisen vesiliikenteen kokoamisesta HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä

295 §,Valtuutettu Ted Apterin aloite digitaalisen työkalun käyttöönottamisesta palvelu- ja tilaverkkosuunnittelussa

296 §, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite metroasemien harmaiden seinien maalaamisesta

297 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite Herttoniemen metroaseman kunnostamiseksi

298 §, Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite Kivikon metsän suojelemisesta

299 §, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmusten säilyttämisestä

300 §, Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnon monimuotoisuuden vaikutusten arvioinnista maankäytön hankkeissa

301 §, Valtuutettu Aino Tuomisen aloite kävelypainotteisten alueiden pilotoinnista koulujen ympäristössä

Ei toimenpidettä.

302 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sote-palvelujen palvelusetelien arvon tarkistamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

303 §, Valtuutettu Sini Korpisen aloite keskenmenon jälkeisestä neuvolakäynnistä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

304 §, Valtuutettu Minja Koskelan aloite vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun saamisesta

305 §, Valtuutettu Teija Makkosen aloite Urhean yläkoulutoiminnan laajentamisesta

306 §, Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite naisten uimavuorosta Itäkeskuksen uimahalliin

307 §, Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite liikuntapalvelujen lapsiparkkitoiminnasta

308 §, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite maksuttomista liikuntapalveluista senioreille

309 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tekojääkentästä Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Ei toimenpidettä.

310 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm