Ilmoitusasiat

7. / 63 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn tulokset

Vs. arviointipäällikkö esittelee tarkastuslautakunnalle viraston toimintaan ja arviointityön laatuun liittyvän lautakunnalle kesäkuussa 2018 suunnatun kyselyn tulokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä