Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

2. / 854 §

Kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

366 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

364 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

365 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

367 §, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

368 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

369 §, Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunginkanslialle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

370 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Vartiokylä)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

371 §, Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle.

372 §, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

373 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeilemiseksi kaavoituksessa

Ei toimenpidettä.

374 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 11-15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna