Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

26. / 771 §

Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 6.11.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

316 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

317 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

318 §, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

319 §, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.- 30.6.2019

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

320 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

321 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

322 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HUS:lle, Kauniaisten kaupungille, Keravan kaupungille, Kirkkonummen kunnalle, Tuusulan kunnalle ja Vantaan kaupungille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

323 §, Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

324 §, Meilahden Töölöntullinkatu 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12598)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Turvallisuus- ja kemikaavirastolle (Tukes).

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle.

325 §, Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien varren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijoille, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Liikenneviraston rautatieosastolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseon kulttuuriperintöyksikölle sekä Liikennelaitokselle.

326 §, Kaarelan Kaarelankuja 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12589)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto), Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle ja Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kasvatus- ja koulutuslautakunnan liikuntajaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle.

327 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12 - 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna