Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

4. / 141 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 26.8.2020 § 187 asia/10

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12633)
HEL 2018-010884 T 10 03 03

Kvsto 26.8.2020 § 188 asia/11

Kauppamyllyntien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12646)
HEL 2017-012228 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 10.8.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Khs 17.8.2020 § 439 asia/11

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2021
HEL 2020-009204 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 24.8. § 476 asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 34
===
liikenneliikelaitos 21.8.2020
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 24.8.2020 § 66 asia/3

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimittäminen
HEL 2020-006478 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 17.8.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi