Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

5. / 26 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöstä ajalta 3.3.2020-7.4.2020:

3 § 27.3.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiannot

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 3.3.2020-7.4.2020.

2 § 9.3.2020
Tarkastusviraston henkilökunnan virkistysmääräraha vuonna 2020
3 § 31.3.2020
Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä