Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

12. / 174 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 39-41/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021§
Toimitusjohtaja92 - 98
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja 
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja56 - 59
Kunnossapito, yksikön johtaja 25 - 27
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi