Tilinpäätös vuodelta 2021, Helsingin kaupunki

25. / 465 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.6.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.6.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite hammashoidon parantamisesta
  • valtuutettu Coel Thomasin aloite 24h metro -selvityksestä
  • valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille
  • valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Hyväntoivonpuistossa

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Matias Pajulan aloite omista vaakunoista Helsingin kaupunginosille
  • valtuutettu Matias Pajulan aloite Tehtaankadun nimeämisestä uudelleen Zelenskyinkaduksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite oppilashuollon henkilöstön pääsystä koulujen käyttämään Wilma-järjestelmään

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Aurinkolahden liikenneturvallisuuden parantamisesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.6.2022 jätettiin kahdeksan aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Erityistapaukset

Matias Pajulan aloite koskien Tehtaankadun nimeämistä uudelleen liittyy välittömästi Ukrainassa käytävään sotaan. Toimivalta kadun nimen muuttamisesta on kaupunkiympäristön toimialalla. Ukrainassa käytävään sotaan liittyvien toimenpiteiden kaupunkitasoinen ohjaaminen ja yhteensovittaminen tapahtuu kuitenkin pormestarin johdolla. Tämän johdosta on perusteltua, että aloitteeseen vastaa pääsäännöstä poiketen kaupunginhallitus.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi