Kokouksessa jätetyt aloitteet

12. / 93 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloitteet

 • Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin henkilöstöpulan ratkaisemisesta 

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Teija Makkosen ym. aloite Helsingin kaikkien yläkoulujen liittäminen mukaan Urhean yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi
 • valtuutettu Mahad Ahmedin ym. aloite äänestyspaikkojen ja - aktiivisuuden lisäämisestä 
 • valtuutettu Hilkka Ahteen ym. aloite
  maksuttomista liikuntapalvelusta senioreille
 • valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite Helsingin sisäisen vesiliikenteen siirtämisestä HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä 
 • valtuutettu Jenni Hjeltin ym. aloite Kivikon metsän suojelemisesta 
 • valtuutettu Laura Korpisen ym. aloite Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmusten säilyttämisestä 
 • valtuutettu Aino Tuomisen ym. aloite kävelyalueiden perustamisesta koulujen ympärille koulumatkan turvallisuuden ja pihan viihtyisyyden parantamiseksi 
 • valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite kaupunkilaisten nimikkopuista

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite Helsingin omistaman Työterveys in-house yhtiön perustamisesta

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje