Kaupunginvaltuuston 24.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

19. / 681 §

Kaupunginvaltuuston 24.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.10.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-2, 11, 12
Ei toimenpidettä.
 
 
3-5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
6
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
8
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle sekä hakijalle.
 
 
 
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
 
 
10
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle ja Östersundom-toimikunta.
 
 
 
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
13-26
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 7.11.2018
 
 
27-30
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna