Ilmoitusasiat

7. / 77 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tilivelvollisluettelon päivittäminen

Tarkastusjohtaja selosti asiaa.

Valtuustokysely

Tarkastusjohtaja kertoi vuoden 2022 aikana toteutettavan valtuustokyselyn etenemisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tilivelvollisluettelon päivittäminen

Tarkastusjohtaja selostaa asiaa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä