Kaupunginvaltuuston 6.10.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

11. / 742 §

Kaupunginvaltuuston 6.10.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 6.10.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

284 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

285 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

286 §, Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 13.10.2021.

287 §, Haagan Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerinkuja 2 ja 4 asemakaavan muuttaminen (12670)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymälle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, (Tukes), Helsinki, Väylävirastolle ja kaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle, Kymp/Pelastuslaitokselle ja Kymp/Taloudentuelle.

288 §, Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja asemakaavoitukselle.

289 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 6-12 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna