Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

17. / 417 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite lapsiparkkitoiminnan kehittämisestä liikuntapalveluissa
  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite Helsingin valmistavan opetuksen toimivuuden ja mahdollisten muutostarpeiden selvittämisestä
  • valtuutettu Minna Lindgrenin aloite nuorten kulttuuripassista
  • valtuutettu Veronika Honkasalon talousarvioaloite lastenvalvojien palveluiden turvaamisesta ja jonojen lyhentämisestä
  • valtuutettu Minja Koskelan talousarvioaloite määräaikaisten opettajien kesäloman palkasta
  • valtuutettu Elina Kauppilan talousarvioaloite asunnottomien tuetun asumisen paikoista

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

  • valtuutettu Elina Kauppilan aloite kasvipohjaisesta kouluruoasta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2022 jätettiin seitsemän aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi