Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

§ 327

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Sandra Hagmanin ym. aloite sateenkaarinuorten tilanteen parantamisesta
  • valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite kuplahallin saamisesta Lauttasaareen
  • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite kaupunkipyöräverkon laajentamisesta Vuosaareen
  • valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite vesiliikuntatilojen rakentamisesta Koskelan palvelukeskukseen (seniorikeskukseen).

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje