Ilmoitusasiat

9. / 19 §

Ilmoitusasiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 13.1. § 12, asia/12

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa
- ohje
HEL 2019-012513 T 00 01 03

Linkki pöytäkirjaan

Khs 20.1.

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto 16.12.2019

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi